Заедно с Вас помагаме повече от тези прекрасни същества прилепите да продължат работата си по здравната защита на екосистемата, на нашето здраве, на селското ни стопанство и на индустрията ни, ловувайки тонове насекоми всяка година.

Благодарим Ви от сърце за Вашите дарения!

Фондация Бат Уърлд България “Ден и Нощ”


Банкова сметка
IBAN BG96RZBB91551010244032
BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк (България) ЕАД
Бат Уърлд България “Ден и Нощ”


PayPal
bats@batworld.bg


E-pay, Easypay
Клиентски номер (КИН): 2597206880
e-mail: bats@batworld.bg