Фондация в обществена полза
Бат Уърлд България „Ден и Нощ“
ЕИК 205519403

Цели
Защита, опазване и подобряване на условията на свобода и в плен на прилепите, както и на техните местообитания
Основни дейности
Спасяване, лечение, доотглеждане, рехабилитация и предоставяне на доживотна грижа на пострадали и осиротели прилепи, създаване на Спасителен център и Убежище за прилепи, извеждане на прилепи от сгради (например при саниране или предстоящи ремонти), работа с хора, обучения и съдействие на институциите.

За неспешни въпроси използвайте:
bats@batworld.bg

Или ни потърсете във Фейсбук:

За спешни случаи позвънете на
0887750525