За нас

Bat World България е естествено продължение на дейността ни последните 5 години на спасяване, лечение и доотглеждане на пострадали и осиротели прилепи, на работа в посока промяна на начинът, по който хората гледат на тях, на борба с институциите за спазване на закона и предпазването на градските колониите от зазиждане живи и местообитанията им от унищожение. Моля, прочетете информацията за унищожаването на градските прилепи, защото това трябва да се знае, и ако имате възможност и желание да помогнете, знайте, че имаме огромна нужда от това!

През тези години сме работили като доброволци към Фондация „Дивите Животни“ във Ветеринарна клиника „Добро хрумване“, грижейки се за всички прилепски въпроси. Сега е време да изградим прилепското място на България, в което на по-високо ниво, с повече възможности да продължи работата ни, рамо до рамо със старите и надяваме се и нови съратници за спиране жестокостта към прилепите и на тяхното унищожаване от човека, активна работа с хората, редом с лечението на пострадалите, както и предоставянето на постоянно убежище на онези, които не могат да бъдат върнати в природата.

Регистрирани сме като Фондация в обществена полза Бат Уърлд България „Ден и Нощ“, като с изключителна благодарност носим това име, което е символ на доверие, подкрепа и признание от страна на Аманда Лолар, основател на Bat World Sanctuary, жената, която последните 30 години е изградила стандартите на лечението на прилепи и хуманното отношение към тях. Аманда оказва помощ с насоки, информация и всякакво съдействие на всеки, потърсил помощ за спасяване на прилеп, независимо в каква част на земното кълбо се намира, дори да е в прекрасна малка България. На Божията помощ, на нея и на собственият си инат и инстинкт дължим всичко – от първото ни отгледано еднограмово бебе до сега. Аманда познава провалите ни, битките и стремежите ни. И когато ни предложи да станем асоцииран спасителен център на Bat World Sanctuary, в нас не е имало миг колебание.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.