В България всички видове прилепи са защитени. Те са елемент на биологичното разнообразие – неразделна част от националното богатство, чието опазване е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите.
Прилепите живеят не само в пещери. Много от тях ще намерите и в населените места, където обитават и сградите, заедно с нас.
Не представляват заплаха за хората, напротив – бидейки естествен регулатор на насекомите, те са изключително важни за нашето здраве и икономика.
Опазването им е въпрос на българско законодателство, европейско законодателство и здрав разум.
В България тече Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, като значителна част вече са санирани. Мерки за опазването на защитените видове диви животни, които използват сградите, реално досега не са предвидени. Това е причината в договорите с изпълнителите да няма никакви изисквания към тях в това отношение. Планира се това да бъде променено, като за целта нарочна работна група към МРРБ изработи мерки, макар с и пропуски, които вече повече от година не са приложени!

Междувременно обаче хиляди и хиляди “защитени” губят живота си в нечовешко нарушение на закона, понеже “договорите са сключени и нищо не може да се направи”.
Това, извинете, е абсурд. Не може подобен договор да стои над закона и да го обезсилва.

 

Санирането - геноцид над градските прилепи!
Санирането – геноцид над градските прилепи!
Докато се чудим как да действаме, геноцидът над градските прилепи тече!